Август 2013.

-
 1.8.2013.
 2.8.2013.  
 3.8.2013.  
 4.8.2013.  
 5.8.2013.  
 6.8.2013.  
 7.8.2013.  
 8.8.2013.  
 9.8.2013.  
 10.8.2013.  
 11.8.2013.  
 12.8.2013.  
 13.8.2013.  
 14.8.2013  
 15.8.2013.

 2013-08-15: Почетак јављања на посао после годишњег одмора

 16.8.2013.  
 17.8.2013  
 18.8.2013.  
 19.8.2013.

 2013-08-19: Јављање на посао и Наставничко веће у вези са договором о раду

 20.8.2013

 2013-08-20: Наставничко веће


 21.8.2013.

 2013-08-21: Педагошко веће


 22.8.2013.  
 23.8.2013.  
 24.8.2013.  
 25.8.2013.  
 26.8.2013.  
 27.8.2013.  
 28.8.2013  
 29.8.2013.  
 30.8.2013.  
   

Comments