Децембар 2012.

 1.12.2012.  
 2.12.2012.  
 3.12.2012.  
 4.12.2012.  
 5.12.2012.  
 6.12.2012.  
 7.12.2012.  
 8.12.2012.  
 9.12.2012.  
 10.12.2012.  
 11.12.2012.  
 12.12.2012.  
 13.12.2012.  
 14.12.2012  
 15.12.2012.  
 16.12.2012.

 2012-12-18: Састанaк Стручног актива за развојно планирање у школској 2012/2013. години

У просторијама Школе одржан је састанак Стручног актива за развојно планирање у школској 2012/2013. години са следећим дневним редом:
  • Информација о раду актива у школској 2012/2013. години
  • Информација о току развојних пројеката
  • Предлози развојних пројеката у школској 2013/2014. години
  • Разно
 17.12.2012  
 18.12.2012.  
 19.12.2012  
 20.12.2012  
 21.12.2012.  
 22.12.2012.  
 23.12.2012.  
 24.12.2012.  
 25.12.2012.  
 26.12.2012.  
 27.12.2012.  
 28.12.2012  
 29.12.2012.  
 30.12.2012.  
   

Comments