Март 2013.

Садржај

 1. 1 2013-03-01: Школска правила понашања
 2. 2  2013-03-02: Општинско такмичење из математике
  1. 2.1 Задаци и решења Општинског такмичења из математике 2. 3. 2013.
 3. 3 2013-03-03: Општинско такмичење из биологије
 4. 4 2013-03-03: Општинско такмичење из српског језика
 5. 5 2013-03-03: Општинско такмичење из страних језика
 6. 6 2013-03-03: Општинско такмичење из хемије
 7. 7  2013-04-12: Почетак израде плана интегритета школе
 8. 8  2013-04-14: Медијски прилог о нашим постигнућима
 9. 9  2013-03-16: Окружно такмичење из физике
 10. 10 2013-03-03: Општинско такмичење рецитатора
 11. 11  2013-03-23: Окружно такмичење из информатике и рачунарства
  1. 11.1 I категорија (5. и 6. разред)
  2. 11.2 II категорија (7. и 8. разред)
 12. 12 2013-04-23: Општинско такмичење из историје
 13. 13 2013-03-24: Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања
 14. 14 2013-03-24: Општинско такмичење из географије
 15. 15  2013-03-28: Школски фестивал науке у МЕШ "ГОША "
 16. 16  2013-03-29: Завршена је израда плана интегритета школе
 1.3.2013.

2013-03-01: Школска правила понашања

На блогу и на сајту за ученике објављена су школска правила понашања.

Правила понашања свих одељењских заједница, која су донета уз учешће свих ученика радионичарским начином рада,  разматрали су чланови Ученичког парламента и сачинили предлог Школских правила. На исти начин су своје предлоге сачинили запослени из Школе и чланови Савета родитеља.
Тим састављен од два ученика и три наставника разматрао је предлоге запослених , Савета родитеља и Ученичког парламента и формулисао шест Школских правила понашања која су у духу "Школе без насиља".

 2.3.2013.

 2013-03-02: Општинско такмичење из математике

У Смедеревској Паланци jе 2. марта 2013. године у просторијама Машинско-електротехничке школе "Гоша" одржанo Општинско такмичење из математике. На овом такмичењу учествовали су ученици из свих основних школа са територије општине Смедеревска Паланка. У вези са такмичењем, наставник математике Војислав Милић је дао кратку информацију у виду видео-записа. Резултати са такмичења су прослеђени школама и предметним наставницима.

Задаци и решења Општинског такмичења из математике 2. 3. 2013.

III     IV     V     VI     VII     VIII

Албум са фотографијама:
Видео-запис:
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 3.3.2013.

2013-03-03: Општинско такмичење из биологије


2013-03-03: Општинско такмичење из српског језика


 4.3.2013.  
 5.3.2013.  
 6.3.2013.  
 7.3.2013.  
 8.3.2013.  
 9.3.2013.  
 10.3.2013.

2013-03-03: Општинско такмичење из страних језика


2013-03-03: Општинско такмичење из хемије 11.3.2013.  
 12.3.2013.

 2013-04-12: Почетак израде плана интегритета школе

Започели смо са првом фазом израде плана интегритета доношењем  одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе. У радну групу именовани су: Љиљана Маричић,  члан радне групе; Милош Јелић, члан радне групе; Весна Русалић, члан радне групе; Љиљана Ђорђевић, члан радне групе; Милан Милошевић, координатор радне групе. Лице за нaдзор над израдом плана интегритета је Мирослав Михајловић.
Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција.
План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене  изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције.
Сврха плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.
Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и начином израде плана интегритета; врши оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у областима функционисања институције, предлаже мере и активности за побољшање интегритета институције; упознаје запослене са ризицима нарушења интегритета, оценом изложености и планом побољшања.
Координатор радне групе у фази оцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности и код предлагања адекватних мера и активности за умањење и отклањање препознатих ризика може укључити и запослене у областима функционисања институције које се процењују (нпр.  код оцене ризика за област управљање финансијама укључити запослене који раде у том сектору).

 13.3.2013.  
 14.3.2013

 2013-04-14: Медијски прилог о нашим постигнућима

У листу "Просветни преглед"  14.3.2013. (број 2572(9) LXIX) објављен је прилог о спортским успесима наше Школе.

 15.3.2013.  
 16.3.2013.

 2013-03-16: Окружно такмичење из физике


2013-03-03: Општинско такмичење рецитатора


 17.3.2013  
 18.3.2013.  
 19.3.2013  
 20.3.2013  
 21.3.2013.  
 22.3.2013.  
 23.3.2013.

 2013-03-23: Окружно такмичење из информатике и рачунарства

У просторијама ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано је Окружно такмичење из рачунарства и програмирања.
Такмичење је отворио директор ОШ "Херој Радмила Шишковић" Ненад Марковић.

Учествовали су ученици из следећих школа:
 • ОШ "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка
 • ОШ "Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка
 • ОШ "Брана Јевтић", Кусадак
 • ОШ "Вук Караџић", Крњево
 • ОШ "Др Јован Цвијић", Смедерево
 • ОШ "Радица Ранковић", Лозовик
Резултати такмичења су:

I категорија (5. и 6. разред)

 • 1. Алексић Михаило, ученик 6. разреда ОШ "Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка; ментор Србољуб Пантић
 • 2. Радивојевић Вељко , ученик 5. разреда ОШ ''Др Јован Цвијић'' Смедерево; ментор Зоран Петровић
 • 3. Павловић Александар, ученик 6. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка; ментор Милан Милошевић

II категорија (7. и 8. разред)

 • 1. Анастасијевић Илија , ученик 7. разреда ОШ ''Др Јован Цвијић'' Смедерево; ментор Зоран Петровић
 • 2. Пауновић Данило , ученик 8. разреда ОШ ''Вук Караџић'' Крњево; ментор Данијел Николић
 • 3. Маринковић Андрија, ученик 7. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић"; ментор Милан Милошевић
 • 3. Ђорђевић Младен, ученик 7. разреда ОШ "Брана Јевтић", Кусадак; ментор Кристијан Такач
 • 3. Бојовић Јован, ученик 7. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић"; ментор Милан Милошевић
 • 3. Живковић Андријана , ученик 8. разреда ОШ ''Радица Ранковић'' Лозовик; ментор Данијел Николић
Албум са фотографијама:
На блогу предмета Информатика и рачунарство публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

2013-04-23: Општинско такмичење из историје


 24.3.2013.

2013-03-24: Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања

Албум са фотографијама:

2013-03-24: Општинско такмичење из географије


 25.3.2013.  
 26.3.2013.  
 27.3.2013.  
 28.3.2013

 2013-03-28: Школски фестивал науке у МЕШ "ГОША "

Ученици наше Школе посетили су 28.3.2013. године Школски фестивал науке  у МЕШ "ГОША". У албуму пред вама су фотографије које је направио наставник Драган Тасић.

Албум са фотографијама:
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 29.3.2013.

 2013-03-29: Завршена је израда плана интегритета школе

Данашњим састанком радна група за план интегритета успешно је окончала израду плана интегритета школе.
На састанку су биле две тачке дневног реда и то:
1. Коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у вези са  предлагањем адекватних мера/активности, одређивањем лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивањем рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност
2. Закључни извештај радне групе за израду плана интегритета
Подношењем закључног извештаја директор је разрешио радну групу у саставу  Љиљана Маричић,  члан радне групе, Милош Јелић, члан радне групе, Весна Русалић, члан радне групе, Љиљана Ђорђевић, члан радне групе, Милан Милошевић, координатор радне групе као и лице за нaдзор над израдом плана интегритета је Мирослав Михајловић. Одлуком којим је усвојен план интегритета на бази закључног извештаја радне групе именована је Слађана Масловарић као лице задужено за спровођење плана интегритета.
 30.3.2013.  
 31.3.2013.  

Comments