Октобар 2012.

 1.10.2012.

 2012-10-01: Обележавање Дечије недеље

У нашој Школи је данас почело обележавање Дечије недеље упознавањем ученика са Конвенцијом о дечијим правима и традицијом обележавања Дечије недеље; сађењем Дрвета генерације, посадили су га ученици 1. разреда; изложбом ликовних радова на паноу међуспрата; изложбом Еколошке секције на првом спрату Школе; изложбом радова Географске секције на другом спрату Школе; акцијама Ученичког парламента: "Осмислимо наше двориште" и "Осмислимо наша правила".

Албуми са фотографијама:

На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.
Записе о догађају унели: Милан Милошевић,

 2.10.2012.

 2012-10-02: Јесењи крос ученика у оквиру Дечије недеље

У оквиру Дечије недеље одржан је 2. октобра 2012. године традиционални Јесењи крос ученика ОШ "Херој Радмила Шишковић" на Градском стадиону.

Албуми са фотографијама:
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 3.10.2012.

2012-09-11: Састанак Стручног већа наставника техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и физике

Одржан је састанак Стручног већа наставника техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и физике. Присутни су били чланови актива: Јелена Рајић, Љиљана Маричић, Слободанка Николић и Милан Милошевић.
Дневни ред састанка је био:
  • Усаглашавање критеријума за оцењивање ученика
  • Анализа рада у допунској и додатној настави                               
  • Анализа стручног усавршавања чланова већа у септембру
  • Оперативни план стручног усавршавања чланова већа у новембру
  • Разно
 4.10.2012.

 2012-10-04: Дечија недеља: Маскенбал

У оквиру обележавања Дечије недеље у нашој Школи је организован 4. октобра маскенбал за ученике од 1. до 4. разреда. Активност су ученици и чланови Секције за мултимедију забележили фото-апаратом и видео-камером.

Албум са фотографијама:

На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 5.10.2012.

2012-10-05: Дечија недеља: Цртање кредом, игре без граница и спортски турнир

У оквиру обележавања Дечије недеље у нашој Школи данас је организовано цртање кредом у школском дворишту и "Игре без граница" за ученике од 1. до 4. разреда, а такође и спортски турнир за ученике од 5. до 8. разреда. Активност су ученици и чланови Секције за мултимедију забележили фотоа-паратом.
Албуми са фотографијама:На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 6.10.2012.  
 7.10.2012.  
 8.10.2012.  
 9.10.2012.  
 10.10.2012.  
 11.10.2012.  
 12.10.2012.  
 13.10.2012.  
 14.10.2012  
 15.10.2012.  
 16.10.2012.

2013-10-16: Први семинар интерног стручног усавршавања на тему „Самовредновање у основној школи“

Одржан је 1. семинар интерног стручног усавршавања на тему „Самовредновање у основној школи“ у трајању од 2 сата. Циљ семинара је припрема наставника за самовредновање школе. Семинар су одржали педагог Слађана Масловарић  и Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства. Обрађене су следеће тематске целине:
1.    Основни појмови о самовредновању
2.    Инструменти  за самовредновање
3.    Платформа за самовредновање показатеља
4.    Презентација резултата самовредновања (анализа показатеља и предлог мера за унапређење)
5.    Формулисање платформе за самовредновање
6.    Eкстерно вредновање квалитета рада школа у Србији – основне информације
Присутни учитељи и наставници: Јасна Басарић, Слађана Вулићевић, Сања Јовановић, Ксенија Јоксимовић, Славица Јоцковић, Милка Косановић, Соња Которчевић, Светлана Лазић, Слађана Мараковић, Љиљана Маричић, Војислав Милић, Ружица Митровић, Мирослав Михајловић, Снежана Михајловић-Лазаревић, Мирољуб Петрић, Горица Рајчић, Јелена Седларевић, Наташа Стојановић, Драгана Талијан, Тања Тодоровић, Татјана Ћирић.
 17.10.2012

 2013-10-17: Други семинар интерног стручног усавршавања на тему „Самовредновање у основној школи“

Одржан је 2. семинар интерног стручног усавршавања на тему „Самовредновање у основној школи“ у трајању од 2 сата. Циљ семинара је припрема наставника за самовредновање школе. Семинар су одржали педагог Слађана Масловарић и Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства. Обрађене су следеће тематске целине:
1.    Основни појмови о самовредновању
2.    Инструменти  за самовредновање
3.    Платформа за самовредновање показатеља
4.    Презентација резултата самовредновања (анализа показатеља и предлог мера за унапређење)
5.    Формулисање платформе за самовредновање
6.    Eкстерно вредновање квалитета рада школа у Србији – основне информације
Присутни наставници: Драгана Aндрић, Наташа Вуковић, Надежда Вулићевић, Александар Ђурђевић, Светлана Илић, Милош Јелић, Наташа Костић, Мирјана Маричић-Бјелић, Ненад А. Марковић, Марина Михајиловић, Никола Ненадовић, Слободанка Николић, Љиљана Петровић, Милена Петровић, Јелена Рајић, Славица Ступар, Ружица Тошић.

 18.10.2012.  
 19.10.2012

 2012-10-19: Семинар "Обука за руковођење одељењем"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" је 19. октобра одржан семинар у оквиру 5. модула Школе без насиља "Обука за руковођење одељењем" у пројекту "Ка безбедном и подстицајном окружењу за децу - Стварање мреже школа без насиља" (Школа без насиља) који се реализује од септембра 2011. године.
Семинар реализује ментор пројекта Маја Оклобџија Слијепчевић.
Пројекат је подржао донатор ПД "Центар" д.о.о.
Програм семинара је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00142/1/2008-06 /5. Додатне информације су на сајту пројекта http://skolabeznasilja.oshrs.edu.rs.
Албум са фотографијама:
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.
 20.10.2012  
 21.10.2012.  
 22.10.2012.  
 23.10.2012.  
 24.10.2012.  
 25.10.2012.  
 26.10.2012.  
 27.10.2012.  
 28.10.2012  
 29.10.2012.  
 30.10.2012.  
   

Comments