Септембар 2012.

Садржај

 1. 1  2012-09-01: Почетак школске године 2012/2013.
 2. 2 Наши наставници у овој школској години:
 3. 3 Тимови у школи
  1. 3.1 I тим за заштиту ученика од насиља: 
  2. 3.2 II тим за заштиту ученика од насиља: 
  3. 3.3 Школски развојни тим (Стручни актив за развојно планирање):     
  4. 3.4 Тим за самовредновање:
  5. 3.5 Тим за инклузивно образовање:
  6. 3.6 Тим за појачан рад са ученицима:
  7. 3.7 Тим за здравствено васпитање:
  8. 3.8 Тим за праћење догађања и промоцију Школе:
  9. 3.9 Актив за развој школског програма:
  10. 3.10 Актив за развојно планирање:
  11. 3.11 Комисија за професионалну оријентацију:
  12. 3.12 Комисија за праћење педагошке документације:
   1. 3.12.1 I - V  разред:
   2. 3.12.2 V - VIII  разред:
  13. 3.13 Комисија за екскурзије, излете  и  рекреативну наставу:
  14. 3.14 Комисија за културну и јавну делатност:
  15. 3.15 Комисија за уређење школске средине:
 4. 4  2012-09-02: Учионица - кабинет за верску наставу
 5. 5  2012-09-04: Молебан поводом почетка школске године
 6. 6 2013-09-05:  Пливачки митинг за основне школе
 7. 7  2012-09-07/08: Семинар "Обука вредности, правила и реституција"
 8. 8 2012-09-07: Поводом почетка школске године
 9. 9 2012-09-11: Састанак Стручног већа наставника техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и физике
 10. 10 2012-09-23: "Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом"
 11. 11 2012-09-27:  Европски дан језика у нашој Школи
 12. 12 2012-09-27:  Изјава за медије поводом Европског дана језика у нашој школи
 13. 13  2012-09-28/30: Тродневна базична обука у оквиру пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу"
 14. 14 2012-09-28: Најава на блогу Школе обележавања Дечије недеље 2012: Растемо као једно - Бољи смо заједно
 1.9.2012.

 2012-09-01: Почетак школске године 2012/2013.

Данас је почела нова школска година за све ученике наше Школе. Пријем ученика првог разреда организован је у дворишту Школе пригодним програмом ученика Школе и обраћањем директора и наставника разредне наставе који ће предавати нашим новим ученицима.
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси са пратећим албумом са фотографијама. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

Наши наставници у овој школској години:

 • Андрић Драгана, професор енглеског језика
 • Басарић Јасна, професор математике
 • Васиљевић Горица, професор историје
 • Вуковић Наташа, професор енглеског језика
 • Вулићевић Надежда, професор француског језика
 • Вулићевић Слађана, наставник разредне наставе
 • Динчић Драги, наставник разредне наставе
 • Живанчевић Јасмина, професор физичког васпитања
 • Илић Светлана, професор разредне наставе
 • Илић Снежана, професор разредне наставе
 • Јелић Милош, наставник веронауке
 • Јовановић Сања, професор историје
 • Јоксимовић Ксенија, професор разредне наставе
 • Јоцковић Славица, професор енглеског језика
 • Косановић Милка, наставник разредне наставе
 • Костић Наташа, професор биологије
 • Которчевић Соња, професор српског језика
 • Лазић Светлана, професор разредне наставе
 • Мајсторовић Милена, професор музичке културе
 • Маричић Љиљана, професор техничког и информатичког образовања
 • Маричић-Бјелић Мирјана, професор географије
 • Марковић Ненад, професор хемије
 • Маторкић Слађана, професор разредне наставе
 • Милић Војислав, професор математике
 • Милосављевић Драгослав, професор ликовног
 • Милошевић Милан, наставник информатике и рачунарства
 • Митровић Ружица, професор музичке културе
 • Михајиловић Марина, професор српског језика
 • Михајловић Мирослав, професор разредне наставе
 • Михајловић-Лазаревић Снежана, професор разредне наставе
 • Начковић Виолета, професор географије
 • Ненад Ненадовић, професор физичког васпитања
 • Николић Ани, професор математике
 • Николић Слободанка, професор физике
 • Петрић Мирољуб, професор разредне наставе
 • Петровић Љиљана, професор српског језика
 • Рајић Јелена, професор техничког и информатичког образовања
 • Русалић  Весна, професор српског језика
 • Седларевић Јелена, професор разредне наставе
 • Стојановић Наташа, професор биологије
 • Стојановић Светлана, професор физичког васпитања
 • Ступар Славица, наставник разредне наставе
 • Талијан Драгана, професор разредне наставе
 • Тасић Драган, професор француског језика
 • Тасић Марина, наставник разредне наставе
 • Тодоровић Тања, професор разредне наставе
 • Топлица Саша, наставник разредне наставе
 • Тошић Ружица, професор енглеског језика
 • Ћирић Татјана, професор хемије

Тимови у школи

I тим за заштиту ученика од насиља: 

 • Ружица Тасић Станојковић - координатор
 • Тања Тодоровић
 • Марина Тасић
 • Јелена Седларевић
 • Саша Топлица

II тим за заштиту ученика од насиља: 

 • Драган Тасић – координатор
 • Љиљана Петровић
 • Драгана Андрић
 • Никола Ненадовић

Школски развојни тим (Стручни актив за развојно планирање):     

 • Милан Милошевић - координатор
 • Нада Вулићевић
 • Јелена Рајић
 • Соња Которчевић
 • Светлана Илић
 • Драги Динчић

Тим за самовредновање:

 • Слађана Масловарић – координатор
 • чланови наставничког већа

Тим за инклузивно образовање:

 • Ружица Тасић Станојковић
 • Славица Ступар
 • Соња Которчевић
 • Милош Јелић

Тим за појачан рад са ученицима:

 • Ружица Тасић Станојковић
 • родитељ - старатељ
 • предметни наставник
 • одељењски старешина

Тим за здравствено васпитање:

 • Наташа Костић
 • Наташа Стојановић
 • Надежда Вулићевић
 • одељењске старешине од I - VIII разреда

Тим за праћење догађања и промоцију Школе:

 • Фотодокументација – Милан Милошевић
 • Одржавање сајта школе – Милан Милошевић
 • Школски часопис - Драги Динчић, Ружица Радовић -Тошић, Марина Тасић, Љиљана Маричић, Јелена Рајић,
 • Сања Јовановић, Драгана Андрић
 • Сарадња са црквом и "Светосавским звонцем'' – Милош Јелић

Актив за развој школског програма:

 • Слађана Масловарић
 • Ани Николић
 • Љиљана Маричић
 • Снежана Михајловић
 • Јасна Басарић 
 • Наташа Стојановић
 • Слободанка Николић
 • Драгана Андрић

Актив за развојно планирање:

 • Ксенија  Јоксимовић
 • Јелена Рајић
 • Светлана Стојановић
 • Милан Милошевић
 • Милка Косановић
 • Надежда Вулићевић

Комисија за професионалну оријентацију:

 • Ружица Тасић Станојковић
 • Љиљана Маричић
 • Славица Јоцковић
 • Љиљана Петровић
 • Слађана Масловарић
 • Мирослав Михајловић

Комисија за праћење педагошке документације:

I - V  разред:

 • Тања Тодоровић
 • Драгана Талијан

V - VIII  разред:

 • Ружица Митровић
 • Милена Петровић
 • Драган Тасић
 • Соња Которчевић

Комисија за екскурзије, излете  и  рекреативну наставу:

 • Светлана Илић 
 • Светлана Лазић
 • Славица Ступар 
 • Мирољуб Петрић 
 • Јасна Басарић 
 • Соња Которчевић 
 • Наташа Вуковић 
 • Светлана Стојановић

Комисија за културну и јавну делатност:

 • Ружица Митровић 
 • Милена Петровић
 • Мирољуб Петрић
 • Љиљана Петровић
 • Војислав Милић
 • Мирослав Михајловић
 • Горица Рајчић
 • учитељи IV разреда

Комисија за уређење школске средине:

 • Милош Јелић
 • Марина Михајловић
 • Ани Николић
 • Наташа Стојановић
 • Драгана Андрић
 • Драгана Талијан
 • Горица Васиљевић
 • Слађана Маторкић
 • Слободанка Николић
 • Јасна Басарић
 2.9.2012.

 2012-09-02: Учионица - кабинет за верску наставу

учионица_веронаука

 Први пут од увођења верске наставе у образовни систем Републике Србије, наша Школа је добила учионицу за верску наставу. 

У саставу учионице су и "паметна" табла и видео пројектор који ће послужити за реализацију часова и другим предметним наставницима.


 3.9.2012.  
 4.9.2012.

 2012-09-04: Молебан поводом почетка школске године

У Храму св. Петке у Смедеревској Паланци одржан је молебан поводом почетка нове школске године, коме су присуствовали ученици, њихови родитељи, вероучитељи и њихови наставници.


 5.9.2012.

2013-09-05:  Пливачки митинг за основне школе

На Градском базену 5. септембра одржан је пливачки митинг на коме су учествовали ученици од 5. до 8. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић" и ОШ "Вук Караџић". Организатор овог пливачког митинга био је Центар за развој спорта и аматеризма у спорту. Наши ученици су традиционално постигли добре резултате.

 6.9.2012.  
 7.9.2012.

 2012-09-07/08: Семинар "Обука вредности, правила и реституција"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" 7. и 8. септембра одржава се семинар у оквиру 3. модула Школе без насиља "Обука вредности, правила и реституција" у пројекту "Ка безбедном и подстицајном окружењу за децу - Стварање мреже школа без насиља" (Школа без насиља) који се реализује од септембра 2011. године.
Семинар реализује ментор пројекта Маја Оклобџија Слијепчевић.
Програм семинара  је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00142/1/2008-06/3. Додатне информације су на сајту пројекта http://skolabeznasilja.oshrs.edu.rs.

Албум са фотографијама:
Видео записи:
На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси са пратећим албумом са фотографијама. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

2012-09-07: Поводом почетка школске године

Публикован је видео запис поводом почетка школске године. Изјаву за јавност РТВ Јасеница је дао Ненад Марковић, директор Школе. Такође је публикован и пригодан блог запис на блогу Школе на адреси.

Информацију за публиковање на блогу Школе припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

 8.9.2012.  
 9.9.2012.  
 10.9.2012.  
 11.9.2012.

2012-09-11: Састанак Стручног већа наставника техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и физике

Одржан је састанак Стручног већа наставника техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и физике. Присутни су били чланови актива: Јелена Рајић, Љиљана Маричић, Слободанка Николић и Милан Милошевић.
Дневни ред састанка је био:
  •     Договор о избору садржаја и метода рада за додатну наставу и слободне активности ученика
  •     Договор о коришћењу наставних средстава у циљу унапрећивања наставе
  •     Оперативни план стручног усавршавања чланова већа у октобру
  •     Разно
   12.9.2012.  
   13.9.2012.  
   14.9.2012  
   15.9.2012.  
   16.9.2012.  
   17.9.2012  
   18.9.2012.  
   19.9.2012  
   20.9.2012  
   21.9.2012.  
   22.9.2012.  
   23.9.2012.

  2012-09-23: "Тренинг за тренере – обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом"

  Наставници наше Школе, Милош Јелић, наставник верске наставе и Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства, присуствовали су обуци за тренере под називом "Тренинг за тренере - обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом". Обука је била организована од стране Регионалног центра за стручно усавршавање у Смедереву, који је истовремено и подржавалац програма стручног усавршавања "Примена Интернета у реализацији верске наставе", чији су поменути наставници аутори и реализатори. Вест о одржаној обуци публикована је на сајту РЦ-а, на адреси: http://www.rcsmed.edu.rs/2010-11-16-06-48-00/odrzani-seminari/363-trening-za-trenere.html.
   24.9.2012.  
   25.9.2012.  
   26.9.2012.  
   27.9.2012.

  2012-09-27:  Европски дан језика у нашој Школи

  И ове године ученици ОШ "Херој Радмила Шишковић" обележили су Европски дан језика. У просторијама Школе изведен је пригодан програм. Уз песму, плес, глуму и рецитовање, своје знање страних језика показали су ученици од петог до осмог разреда. У организацији овог догађаја учествовали су чланови секције страних језика "The English Corner" а реализацију су помогли и чланови секције за мултимедију.
  Такође је публикован и пригодан блог запис на блогу Школе на адреси.
  Албум са фотографијама:

  Информацију за публиковање на блогу Школе припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

  2012-09-27:  Изјава за медије поводом Европског дана језика у нашој школи

  Поводом 8. септембра, Светског дана писмености, за РТВ Јасеница пригодну изјаву је дала Љиљана Петровић, професор српског језика.
  Такође је публикован и пригодан блог запис на блогу Школе на адреси.

  2012-09-07: Поводом Светског дана писмености


  Информацију за публиковање на блогу Школе припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

   28.9.2012

   2012-09-28/30: Тродневна базична обука у оквиру пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу"

  Ружица Тасић - Станојковић, психолог школе, и наставници Љиљана Маричић и Славица Јоцковић похађале су обуку у оквиру GIZ пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу". Домаћин је био Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево за тимове из једанаест школа.
  Циљ реализације Пројекта је да оспособи младе да промишљено и ваљано одлуче о избору занимања  и образовања, да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Планирано је да овај пројекат, који успоставља одржив и функционалан систем професионалне оријентације, буде спроведен у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2013. године.
  У претходна два круга, кроз програм је прошло око 19 500 ученика и ученица основних школа, 774 наставника и наставница и 93 тренера широм Србије.
  Као један од главних циљева Пројекта истичу се подршка за остваривање реалних сусрета, рад са родитељима на пружању подршке деци, изградња мреже школа и партнера и промоција ПО у локалној заједници.
  До краја школске године 2012-2013. године програм ће обухватити више од половине школа у Србији и све канцеларије за младе.
  Фотографије су из албума Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

  Корисни линкови:

  На блогу Школе публикована је пригодна информација за јавност на веб адреси са пратећим албумом са фотографијама. Информацију за публиковање припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.

  2012-09-28: Најава на блогу Школе обележавања Дечије недеље 2012: Растемо као једно - Бољи смо заједно

  На блогу Школе на веб адреси публикована је најава обележавања Дечије недеље 2012. године. Информацију за публиковање на блогу Школе припремио и технички обрадио Милан Милошевић, наставник информатике и рачунарства.
   29.9.2012.  
   30.9.2012.  
     

  Comments